مثانه

بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

سوزش ادرار و خون در ادرار-سرطان مثانه

در واقع رشد غیرطبیعی سلول های مثانه است.تومور ها ممکن است مهاجم یا غیر مهاجم باشند. خوشبختانه تومور های غیرمهاجم معمولا به داخل دیواره مثانه دست […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۸
سیستوسکپی

سیستوسکوپی یا معاینه داخل مثانه

سیستوسکپی یا معاینه داخل مثانه برای بررسی سرطان مثانه
آذر ۱۰, ۱۳۹۸

سرطان مثانه+علت و درمان

تومور یا سرطان مثانه  در واقع رشد غیرطبیعی سلول های مثانه است.تومور ها ممکن است مهاجم یا غیر مهاجم باشند. خوشبختانه تومور های غیرمهاجم معمولا به […]