پروستات

آوریل 24, 2020

PSAچیست و چگونه میتوان بزرگی پروستات را تشخیص داد

در نوشته های قبلی به صورت کامل غده ی پروستات و محل قرار گیری آن در بدن و نقش آن در بدن را توضیح داده ایم. […]
آوریل 16, 2019

بزرگی پروستات ٬ بیماری اجتناب ناپذیر در مردان

بزرگی پروستات ، بیماری اجتناب ناپذیر تمامی مردان است ، که همونطور که قبلا هم گفتیم ، مثل سفید شدن موی سر ، تمامی مردان ، […]
ژانویه 30, 2019

پروستات در سکس و نقش آن

نقش پروستات در سکس مایع ترشح شده به وسیله ی پروستات یک سوم مایع منی فرد را تشکیل می‌دهد. این مایع در زمان انزال کار حمل […]